ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ……PM 2.5 ……

       เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนถาวรวิทยา นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรียนโรงเรียนถาวรวิทยา ในกรณี    ที่ได้ผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และกำชับให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันในเบื้องต้น โดยมี นางษกิณามณี ยังดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกวี มินวงษ์ คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์