ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi  Provincial Education Office

336/1 ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034-564001-05 โทรสาร 034-564006-07

E-mail : webmaster@kanpeo.go.th

ข้ามไปยังทูลบาร์