การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และรับการติดตามจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

    เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และรับการติดตามจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2561 โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน องค์คณะบุคคล และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน 450 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์