นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564   รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์        ของการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ครู อาจารย์ เข้าร่วมฯ จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์   รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 1,774 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์