ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ รกน. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการ

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ รกน. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาราชการแทน ศธภ. 3 และคณะ, ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและคณะ, ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีและคณะ และรองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 12,554 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์