ประกาศมาตรการในการเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

มาตราการเฝ้าระหว่างโควิด 19 สอบคัดเลือกครู

 1,914 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์