ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรอง ผอ.ร.ร. กศจ.กาญจนบุรี63

7,669 total views, 3 views today