สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม”วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช” ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี 17 มกราคม 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปราณี ทองสุทธา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางทัศวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นางสาวอิสรียา หมั่นดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มพิธี “วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช” ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดยมี พลโท รวมศักดิ์ ไชโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ข้ามไปยังทูลบาร์