แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2566

  1. บันทึกแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี >> คลิก
  2. แผนปฏิบัติราชการราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี >>  คลิก
  3. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2568 >>  คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์