นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

       นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานและบรรยายพิเศษนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์