ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ด่วนที่สุด!!! เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่ิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1 22 23 24 25
ข้ามไปยังทูลบาร์