ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการ ในการประชุมดังกล่าว และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มีวาระการประชุมที่สำคัญอาทิ เช่น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) การกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ฯลฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานดำเนินงาน ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ และขอขอบคุณ นายนิทัศน์ เชียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ พร้อมทั้งบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวก ในการดำเนินการสอบในครั้งนี้

1 3 4 5 6 7 16
ข้ามไปยังทูลบาร์