ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi  Provincial Education Office

เลขที่ 8/6 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง
ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  
โทรศัพท์ 034-564001-05 โทรสาร 034-564006-07

E-mail : webmaster@kanpeo.go.th