กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2  จำนวน 214 อัตรา รายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม  2565 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี และบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันพุธที่ 1  มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จำนวน 15 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา  กลุ่มวิชาภาษาไทย  จำนวน 58 อัตรา ภาษาจีน จำนวน 7 อัตรา วิทยาศาสตร์ จำนวน 25 อัตรา เคมี จำนวน 6 อัตรา สังคมศึกษา จำนวน 22 อัตรา พลศึกษา จำนวน 9 อัตรา ดนตรีสากล จำนวน   4 อัตรา นาฎศิลป์ จำนวน 5 อัตรา อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) จำนวน 6 อัตรา ศิลปะ จำนวน 5 อัตรา    คอมพิวเตอร์ จำนวน 29 อัตรา คหกรรม จำนวน 2  อัตรา การศึกษาปฐมวัย จำนวน 32 อัตรา และการเงิน/การบัญชี จำนวน 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 214 อัตรา

หากผู้สอบแข่งขันฯ รายใดขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ให้จัดส่งบันทึกขอสละสิทธิ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

***สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่***

  1. หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ รอบที่ 2
  2. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเรียกตัว
  3. แบบฟอร์มการสละสิทธิ์
  4. เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล

หมายเหตุ  บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเรียกตัว แยกตามกลุ่มวิชาเอก  >> คลิกที่นี่

5,035 total views, 7 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์