สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือก คัดสรร       ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายศุภชัย มากสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ                        โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

 

1,434 total views, 39 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์