06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2563

           กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย

กฎหมายน่ารู้         ————>>Link 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  ————>>Link 

กฎหมาย หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ————>> Link

 

 

231 total views, 2 views today