040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2563

                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ไปยัง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

01 นำส่งรายงานผลตามแบบกำกับไป สป รอบ 6 เดือน 2563

67 total views, 2 views today