037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563

             รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

65 total views, 3 views today