036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

            การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

  1. บันทึกแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต —->> Link
  2. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต    —->> Link

61 total views, 2 views today