032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2563

              ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

  1. บริการผ่านเว็บไซด์
  2. Webboard
  3. Facebook
  4. รับฟังความคิดเห็นผ่านทาง OR CODE

5. โทรศัพท์บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์บุคลากรศธจ.กจ.

 

63 total views, 2 views today