029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  จึงได้จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

  1. คู่มือการงานวินัยและนิติการ ———>> Link
  2. ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต —–>>  Link
  3. แผนภูมิกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ——–>> Link

71 total views, 2 views today