012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

รายงานประจำปี 2562

77 total views, 3 views today