โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา(แจ้งสพป./สพม.)

หนังสือแจ้งสถานศึกษาเวทีประชาคมขึ้นเวป

ข้ามไปยังทูลบาร์