โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา(แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

หนังสือแจ้งหน่วยงานเวทีประชาคมขึ้นเวป

179 total views, 1 views today