โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา(แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)


หนังสือแจ้งหน่วยงานเวทีประชาคมขึ้นเวป

ข้ามไปยังทูลบาร์