โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี       นายโอภาส  ต้นทอง  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติโดยต่อเนื่องทุกปี

 

 

 

 

 

9 total views, 1 views today