แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562  ดังนี้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2

 

5 total views, 1 views today