แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562

  1. แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

61 total views, 2 views today