แจ้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งว่างเพิ่มเติม) ที่จะใช้พิจารณารับย้าย จำนวน 8 อัตรา (ตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ว. 7/2564)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง    สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564  ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 อัตรา ให้ทราบโดยทั่วกัน

  1. ระกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1   จำนวน  3  อัตรา  —->> คลิกที่นี่
  2. ระกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 4   จำนวน  5  อัตรา  —->> คลิกที่นี่

1,635 total views, 1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์