แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

1. ประกาศเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครสอบ รอง ผอ

ข้ามไปยังทูลบาร์