เปิดนิทรรศการ TMR Open House 2018 “วิถีธรรม นำศาสตร์ เปิดบ้าน ท.ม.ร.”  ประจำปีการศึกษา 2561

                         . . . .TMR Open House 2018 . . . .

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  นายอนันต์ กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการ TMR Open House 2018 “วิถีธรรม นำศาสตร์ เปิดบ้าน ท.ม.ร.”  ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ มีการผสมผสาน บูรณาการ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียน การแสดงผลงานทางวิชาการ การแนะแนวการศึกษาต่อ รวมทั้งการแสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน โดยมี                นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กล่าวรายงาน  มีผู้ให้เกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์