เปิดงาน Open House “เฉลิมกษัตรา ทัศนาแหล่งเรียนรู้ เปิดประตูสู่ร่มเกล้า”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Open House เฉลิมกษัตรา ทัศนาแหล่งเรียนรู้ เปิดประตูสู่ร่มเกล้า” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ การอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดการสอนบูรณาการจากไม้ไผ่ ผลงานและรางวัลครูและนักเรียน ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 total views, 1 views today