เปิดงานนิทรรศการการเรียนรู้แบบโครงการระดับชั้นปฐมวัย (Project Approach) ประจำปีการศึกษา 2562 และรับมอบห้องดนตรีไทย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการการเรียนรู้แบบโครงการระดับชั้นปฐมวัย (Project Approach) ประจำปีการศึกษา 2562 และรับมอบห้องดนตรีไทย    ของโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง จากโครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปีที่ 13 ของมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับพนักงานบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการห้องซ้อมดนตรีไทยโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 120,000 บาท โดยมี นางเตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและครูร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์