นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน เปิดการนำเสนอนวัตกรรมการบริหาร และนวัตกรรมการสอนของคุณครูโรงเรียนอนุชนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการนำเสนอนวัตกรรมการบริหาร และนวัตกรรมการสอนของคุณครูโรงเรียนอนุชนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562           เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุชนศึกษา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นกรรมการ

ข้ามไปยังทูลบาร์