เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ ออกตรวจดูแล ควบคุมความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ตามนโยบายในการออกตรวจดูแล ควบคุมความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตามสวนสาธารณะ ร้านกาแฟที่มีมุมอับ และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เพื่อเป็นการดูแล ควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันไม่ควรในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ โดยมี นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อำนวยการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นหัวหน้าชุดตรวจ 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์