เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ประจำปี 2562

เมื่อคืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัด/ รองหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่      ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ประจำปี 2562

 

30 total views, 3 views today