เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจัวหวัดกาญจนบุรี

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อน นายประสพ กันจู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจัวหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

26 total views, 2 views today