องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้ความอนุเคราะห์ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในบริเวณห้องทำงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี    ได้ให้ความอนุเคราะห์ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในบริเวณห้องทำงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์