องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร

              เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2562 เวลา  09.00 น.  ที่โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร             พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิ     การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนปลายทาง พร้อมติดตามผล สรุปปัญหาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  คณะครูนักเรียนโรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ                    ปัจจุบัน มีโรงเรียนกว่า 18,000 แห่ง ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม คิดเป็นจำนวนครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 1,000,000 คน ที่ใช้บริการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปภัมภ์ เพื่อช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์