สุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญชูเกียรติ แด่ “ครู” ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ในจังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งที่ 1  ประจำปี 2558     

  1. นายนิคม แสวงหา   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำองจุ  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ประวัติและผลงาน)
  2. นางอารมณ์ เหลืองแดง   ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ประวัติและผลงาน)

ครั้งที่ 2  ประจำปี 2560

  1. นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกบ  สพป.กาญจนบุรี เขต 3
  2. นายประเทือง แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ครั้งที่ 3  ประจำปี 2562

  1. นายอดิศักดิ์ บุญมา  ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  สพป.กาญจนบุรี เขต 1  (ประวัติและผลงาน)
  2. นางจุรีพร สุทธิไส     ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย  สพป.กาญจนบุรี เขต 4  (ประวัติและผลงาน)

121 total views, 1 views today