สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 3/2563ณ ห้องประชุมอาเซียน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี มี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการในการประชุม โดยมีนางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระ       การประชุมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

 

 

 

74 total views, 2 views today