สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมประจำเดือนเมษายน เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน และชี้แจงการปฏิบัติงานที่บ้าน work form home ของบุคลากรในสำนักงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมประจำเดือนเมษายน เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน และชี้แจงการปฏิบัติงานที่บ้าน work form home ของบุคลากรในสำนักงาน โดยมี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน มีนายโอภาส ต้นทอง        รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

ข้ามไปยังทูลบาร์