สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของเด็กชายรวินันท์ บริสุทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คัดเลือกคัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนบ้านหนองเตียน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของเด็กชายรวินันท์ บริสุทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองเตียน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คัดเลือก     คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้ “มูลนิธิ    ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายศุภชัย มากสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ มีนายบุญส่ง โซนรัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์