สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 7 ราย ดังนี้ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐา   ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เอกพลศึกษา จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวสุรีย์พร สังขธิติ บรรจุโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สังกัดสพม.8 ขอใช้บัญชี กศจ.สุพรรณบุรี เอกภาษาจีน จำนวน 1 ราย ได้แก่  นางสาวผกามาศ สุวรรณสิงห์ บรรจุโรงเรียน  เทพมงคลรังสี สังกัด สพม.8 ขอใช้บัญชี กศจ.ปทุมธานี เอกอุตสาหกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวอรุณี รักงาม บรรจุโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สังกัด สพม.8  ขอใช้บัญชี กศจ.สมุทรปราการ เอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นางสาวฉัตรติชา ยอดรัก บรรจุโรงเรียนบ้านหนองอีเห็น สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2. นางสาวปรียาภัทร ผายพิมพ์ บรรจุโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
3. นางสาวพรตา บึงวิชัย บรรจุโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4   บัญชี กศจ.กาญจนบุรี เอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ บรรจุโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สังกัด สพม.8

โดยมี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

92 total views, 1 views today