สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, 2 และเขต 4 จำนวน 5 ราย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่าน    การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, 2 และเขต 4 จำนวน 5 ราย ดังนี้ (1) น.ส.ปาณิสรา ลัดดากุล สพป.กจ.1   (2) น.ส.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ สพป.กจ.2   (3) นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์                  (4) น.ส.นุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์ (5) น.ส.พิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข สพป.กจ.4  โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฐมนิเทศและให้แนวทางในการปฏิบัติตน

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์