สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีคะแนนสอบสูงสุด ในการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ข้ามไปยังทูลบาร์