สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี(อกศจ.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

ข้ามไปยังทูลบาร์