สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อยืนยันการเลือกสถานศึกษาผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อยืนยันการเลือกสถานศึกษาผ่านโปรแกรม ZOOM เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้แสดงความประสงค์และยืนยันการเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 15 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 212 อัตรา ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา  กลุ่มวิชาภาษาไทย  จำนวน 56 อัตรา ภาษาจีน จำนวน 7 อัตรา วิทยาศาสตร์ จำนวน 25 อัตรา เคมี จำนวน 6 อัตรา สังคมศึกษา จำนวน 22 อัตรา พลศึกษา จำนวน 9 อัตรา ดนตรีสากล จำนวน   4 อัตรา นาฎศิลป์ จำนวน 5 อัตรา อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) จำนวน 6 อัตรา ศิลปะ จำนวน 5 อัตรา    คอมพิวเตอร์ จำนวน 29 อัตรา คหกรรม จำนวน 2  อัตรา การศึกษาปฐมวัย จำนวน 32 อัตรา และการเงิน/การบัญชี จำนวน 2 อัตรา  โดยมี นายโอภาส ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

4,107 total views, 155 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์