สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่  2 พฤษภาคม   2565  เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางรัตติกาล  กรายไทยสงค์   โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี และ น.ส.รัตจะรินทร์  เฉิดฉายพนาวัลย์  โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  โดยมี  นายโอภาส ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมแสดงความยินดี นการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,081 total views, 189 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์