สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ โดยมีนายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน และมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนร่วมพิจารณา

2,889 total views, 1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์