สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                            โดยนายบุญชู วิวัฒนาทร เป็นประธานในการประชุม และนายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

 

2,851 total views, 1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์